Altijd welkom zeggen wij!!! En dan gaat het in dit geval om de Cotisation Foncière des Entreprises, een zeg maar ‘Bedrijfsbelasting’. Heb je een bedrijfje hier, zoals wij beiden hebben, wordt je daar per jaar voor deze belasting aangeslagen. Nu krijg je daar bij de oprichting van het ‘Auto-Entrepreneur’ schap een 100% kwijtschelding voor het 1e en 2e jaar, en nu heeft de regering besloten dat ook het 3e jaar wordt kwijtgescholden om zo de startende ondernemingen iets tegemoet te komen. En terecht, het is al moeilijk genoeg om rond te komen. Ik had al gezien dat dit goedgekeurd was door de regering, en gelijk uiteraard aktie ondernomen om deze 2 bedragen die inmiddels al waren voldaan terug te krijgen. En ja, nu bericht ontvangen dat we het terugkrijgen, en warempel al gestort!!! Dus: hulde aan deze afdeling in Pamiers. Het kan dus wel…..

V.w.b. de poorten weten we nog niets meer, behalve dat er contact is geweest met de afdeling in Foix die hierover gaat, maar die stuurden vervolgens een formulier om in te sturen, dat niet helemaal van toepassing is. Eigenlijk helemaal niet. Het formulier gaat over het aanvragen van (gedeeltelijke) blokkade van de departementale weg i.v.m. plaatsing poorten. En wij blokkeren geheel niet, willen alleen weten hoever we van de weg af moeten blijven. Een moeilijke vraag blijkbaar. Dus maar weer teruggereageerd, en weer afwachten.

En dat is nu net niet wat we willen, want gisteren stond de hele troep koeien weer aan de overkant. En net toen we ze weer naar beneden wilden dirigeren, kwam de eigenaar van de koeien aanrijden. Uiteraard weer schreeuwend en krijsend uit zijn auto gezet, dat de koeien toch nog op zijn terrein staan…. Yep, klopt, en ook klopt het dat hij ze dus zelf heeft losgelaten. Hij gooit het er nu op dat hij wil dat ze het terrein kaaleten, want branden mag ie het niet, omdat ie niet aan de voorschriften wil voldoen… Maar dat houdt in dat ze via de weg gewoon weer vrij spel hebben….Heb echt geprobeerd rustig te praten met ze, maar ja, dat lukt dus helaas niet.

We hopen nu maar dat we snel uitsluitsel hebben over de grenzen, en dat we kunnen beginnen met hakken in de grond……