Tip!

‘Uit de internationale media maken we dagelijks een selectie van bijzondere artikelen, zowel van commentaren als van opvallende nieuwsberichten en achtergrondverhalen. We volgen dagbladen, tijdschriften en blogs, variërend van The New York Times, Le Monde, The Guardian, El País en Die Welt tot The Economist, Der Spiegel, L’Express, Slate en The Huffington Post’

Welingelichte Kringen is een initiatief van Gerard Driehuis, Henk Steenhuis en Thieu Vaessen, alle drie voormalig lid van de hoofdredactie van HP/De Tijd.

www.welingelichtekringen.nl