Want: het is 14 Juillet, en dus een Franse Nationale Feestdag!!

En wat wordt er dan gevierd?? Nou, de bestorming van de Bastille in 1789, en daarmee het begin van de Franse Revolutie…. Wel weer even goed om op te zoeken om de juiste info ook aan onze gasten te kunnen geven….

Voor ons DE gelegenheid om de wekelijkse BBQ vandaag te houden i.p.v. de ‘normale’ donderdag…. en nu maar hopen dat ze ook in onze omgeving vuurwerk gaan afsteken. De afgelopen dagen hebben ze behoorlijk geoefend (wij hebben in de jaren dat wij hier zitten nog niet zoveel vuurwerk gehoord/gezien als de laatste paar dagen!!), dus dat zou goed moeten komen. Als ze tenminste niet al hun kruid al verschoten hebben smiley